Vejledning

Vejledning på Hjemly Idrætsefterskole 

Vejledningen på Hjemly Idrætsefterskole indgår som en integreret del af efterskolens arbejde med at danne og uddanne eleverne til at tage ansvar for eget liv i fællesskab med andre. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte og er en proces, der har det formål at gøre ham/hende livsduelig og i stand til at træffe kompetente valg for fremtiden.

 

Som elev bliver du uddannelsesparathedsvurderet af efterskolen, det foregår i et tæt samarbejde med din kontaktlærer og dine faglærere, som også hjælper til i ansøgningsprocessen til en ungdomsuddannelse. På Hjemly arbejder vi med UU-centeret om vejledningen, for på den måde altid at være opdateret om hvad der rører sig af nye uddannelsesmuligheder mm.

På Hjemly er det din kontaktlærer som du, eller dine forældre, skal komme til, hvis du er i tvivl om noget omkring dit kommende uddannelsesvalg. Kontaktlæreren kan til hver en tid tage kontakt til skolens uddannelsesvejleder, som så kan tage kontakt til UU-centeret.

Som forældre vil man blive inviteret til informationsmøder på skolen, hvor UU-centerets vejleder vil informere om alt omkring jeres barns næste uddannelsesvalg og processen frem mod optagelse.

Vejledningsprocessen på efterskolen skaber mulighed for, at unge udvikler evner, kompetencer og holdninger og bliver bevidste om forhold, der er vigtige for deres uddannelsesvalg. De styrkes i at tilrettelægge livsforløb og træffe det bedst mulige valg af ungdomsuddannelse og evt. senere videregående uddannelse.

Du vil som elev løbende blive orienteret omkring de forskellige uddannelsesmuligheder, omkring brobygning og hvordan du søger ind på din kommende uddannelse. Det vil både være din kontaktlærer og en konsulent fra UU-centeret som vil vejlede dig i din proces i løbet af året.

Du vil i løbet af året stifte bekendtskab med følgende:

9. klasse 

  • Arbejde med din uddannelsesplan
  • Mulighed for erhvervspraktik
  • Deltage i vejledende forløb med kontaktlærer og UU-centerets vejleder

10. klasse

  • Deltage i brobygningsforløb
  • Mulighed for erhvervspraktik
  • Udarbejde en selvvalgt opgave om uddannelse og job (OSO)
  • Arbejde med sin uddannelsesplan
  • Deltage i vejledende forløb med kontaktlærer og UU-centerets vejleder

Ønsker I yderligere information omkring vejledning, kan I læse mere på UG.dk eller tage kontakt direkte til skolen.

Vi klæder dig på til fremtiden