Valgfag

Valgfag

10. klasses eleverne på Hjemly kan vælge mellem følgende valgfag:

Tysk

Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Faget skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Fransk

Eleverne skal i faget fransk udvikle kompetencer til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende fransk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv. Eleverne skal samtidig udvikle deres sproglige bevidsthed om fransk sprog og om fremmedsprogsindlæring samt styrke deres kulturelle og interkulturelle forståelse gennem kulturmøder.

Gennem oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken skal elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre fremmes. Eleverne skal herved få tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med fransk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Faget skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse.

Fysik/Kemi

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi.

Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Cambridge Engelsk

Formålet med Cambridge Engelsk er, at eleverne udvider deres engelske ordforråd markant og dermed forbedrer såvel deres mundtlighed og, skriftlighed samt lyttekompetencerne på engelsk. Elevernes kendskab til og bevidsthed om det engelsk sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse udvikles, så de bliver i stand til at bestå den internationalt anerkendte eksamen som fastsættes af Cambridge University i England..

Sport og Science

Formålet er at give eleverne viden som gør dem til et mere ”helt” sportsmenneske og give dem muligheden for at yde og præstere bedre i jeres sportsgren med den tilegnede viden. Ligeledes vil faget være med til at give eleverne interesse for et muligt fremtidigt erhverv som eks. fysioterapeut, sygeplejerske, kost og sundheds-vejleder, idrætsstuderende mm.

Faget vil give eleverne viden om:

Kroppens fysiske og mentale formåen
Hvad der sker med kroppens fysiske og mentale tilstand når der dyrkes sport
Træningsplanlægning
Skadesforebyggelse
Den rette kost/ernæring for et sportsmenneske
Hvad det kræves for at være eliteudøver
Elevens egen fysiske og mentale formåen.

Fitness i flere former

Fitness på Hjemly er et valgfag hvor du bliver udfordret på kondition, udholdenhed, styrke, kropsbalance og kropskontrol samt koordination. Timerne vi være delt op i en styrke del og puls del.

En gang om ugen vil der være et modul styrke. Det kan være alt fra holdtræning i pump, styrketræning, stram op og udholdenheds øvelser. Der bliver ikke undervist i tunge styrkeløft – hvis det er påkrævet i forhold til jeres linjefag, bliver der undervist i dette på linjerne.

Film og Medie

På Film og Medie fortæller vi historier, og vi elsker magien, der opstår, når vi skaber dem – lige fra den spæde idé til det færdige produkt. Vi skal eksperimentere med videoproduktion, lære om kameraets funktioner, så vi kan tage de gode billeder, samt nørde med opbygningen af hjemmesider og blogs.

Vi arbejder ikke kun teoretisk men også praktisk, og der vil være mulighed for at fordybe sig i større projekter, som vi kan bruge til at deltage i evt. konkurrencer – f.eks. Frame som er en kortfilmskonkurrence for efterskoler.

Sportspsykologi

Du har styr på de fysiologiske, tekniske og taktiske færdigheder inden for din sportsgren – men hvad med de psykologiske? Det er vigtigt, at man anerkender de psykologiske færdigheder og kvaliteter, da de har stor betydning for udøverens langsigtede udvikling inden for den enkelte sportsgren.

På valgfaget sportspsykologi gør vi dig klogere på de sportspsykologiske teorier og giver dig værktøjer, som du kan bruge i din egen sportskarriere. Vi sætter fokus på individet, teamet og miljøet, så du får en dybere forståelse af sportskarrieren fra talent til ekspert inden for elitesport.

E-sport

Du og dit hold bliver undervist i strategi, teori, teamwork og målsætninger omkring CS:GO i understående eksempler:
• Kommunikation
• Spraykontrol
• Opvarmninger
• ”Rush B”

Volley

Formålet med undervisningen på valgfaget er, at give gruppen en praktisk og teoretisk viden om volleyball, herunder beachvolley.
Gruppen skal gennem de grundlæggende træningsprincipper i volleyball og beachvolley. Alt dette skulle gerne lede frem til en motivation til at spille spillet og dyrke det fremadrettet.

Du skal vælge 3 valgfag, når du går i 10. klasse.