Karakterer

Fokus på læring fremfor karakter!

Eleverne på Hjemly får kun karakter til terminsprøven, standpunktkarakter samt årskarakter. Vi vægter den løbende evaluering højt og vil gerne fjerne fokusset fra karakterræset og gøre eleverne mere opmærksomme på hvornår og hvordan der sker læring. Derfor arbejder vi målrettet med den formative feedback.

Du kan se gennemsnittet for tidligere årsgennemsnitskarakter på Undervisningsministeriets hjemmeside årsgennemsnitskarakter

Karaktererne giver et øjebliksbillede af elevernes faglige kompetencer, men det er selvfølgelig bare et gennemsnit. Statistikken siger ikke noget om det 02-tal, som en elev har kæmpet for og arbejdet hårdt for at opnå gennem hele skoleåret. Den karakter vægter vi også højt på Hjemly.

Selvom vi er idrætsefterskole, er det vores mål, at eleverne i løbet af deres år på Hjemly opnår de faglige kompetencer, der kan give dem så gode karakterer, at de kan komme ind på deres ungdomsuddannelse.