Fag

“I’m not a role model… Just because I dunk a basketball doesn’t mean I should raise your kids.”

– Charles Barkley

FAG: Normale skolefag, valgfag, idræt og workshops

9. klasse

Når du går i 9. klasse på Hjemly Idrætsefterskole, er skoledagen længere end på en normal folkeskole, så du får hele fagrækken, som den kendes fra folkeskolen, plus alle idrætstimerne og de andre aktiviteter på skolen.

Det betyder, at skemaet i 9. klasse inkluderer dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk eller fransk, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Derudover har du nogle frivillige workshops.

Det bliver til rigtig mange skolefagstimer dagligt, og vi forventer, at du har et stort ønske om at forbedre dig fagligt. Udover sporten ønsker vi nemlig at give dig de faglige kompetencer og færdigheder, som ruster dig til en videre ungdomsuddannelse.

Til skolefagstimerne vil du i de fleste af timerne følge den samme basisklasse med elever fra forskellige linjer på efterskolen.

Eleverne i 9. klasse aflægger ved skoleårets slutning FSA-prøver i deres skolefag – dog er nogle af fagene obligatoriske prøvefag, mens andre udtrækkes og derfor ikke nødvendigvis afsluttes med en prøve.

Faglig og social støtte på Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Idrætsefterskole er ikke en ordblinde efterskole, men vi har en dygtig læsevejleder ansat, som vejleder de ordblinde elever i brugen af hjælpeprogrammer.

På Hjemly Idrætsefterskole er der plads til alle, som vil bidrage positivt til et forpligtende fællesskab. Vi sætter en ære i at have dygtige lærere, som kan udfordre de dygtigste elever, og så tilrettelægger vi vores undervisning sådan, at vi også har mulighed for at hjælpe elever, som har det svært fagligt eller socialt – det gør vi blandt andet ved at bruge niveaudeling, 2-lærer system og teamsamarbejde.

Når vi optager elever, der kræver særlig støtte, ønsker vi, at de skal have et lige så godt efterskoleår som alle andre både fagligt og socialt. Det kræver, at den fornødne støtte tilrettelægges grundigt, og at skolen har de fornødne ressourcer hertil, men også at elev, forældre, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og evt. kommunal familieafdeling nøje vurderer situationen.

Hvis en elev skal have specialundervisning på Hjemly Idrætsefterskole, er det nødvendigt at vi får en udtalelse fra PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)

Det er forældrenes ansvar at Hjemly Idrætsefterskole får PPR-udtalelsen senest 1. maj før skoleårets start, men meget gerne før.

Kontakt efterskoleleder Maria Have (Mh@hjemly.dk) om muligheder for støtte.

10. klasse

I 10. klasse på Hjemly Idrætsefterskole har du følgende skolefag i basisklassen: Dansk, matematik, engelsk og Hjemly-fag.

Derudover har du mulighed for at vælge op til tre valgfag. Dem kan du læse mere om under fanen ‘Valgfag’.

 

Du skal ville lære noget
Når du går i 10. Klasse på Hjemly Idrætsefterskole, skal du have lyst til at lære noget og blive bedre til skolefagene. Eleverne kan ved skoleårets afslutning gå til FS10-prøverne, som er de samme prøver som i folkeskolen.

En hverdag med både det faglige og det sociale blandet godt sammen