Fag

“I’m not a role model… Just because I dunk a basketball doesn’t mean I should raise your kids.”

– Charles Barkley

FAG: Normale skolefag, valgfag, idræt og workshops

9. klasse

Når du går i 9. klasse på Hjemly Idrætsefterskole, er skoledagen længere end på en normal folkeskole, så du får hele fagrækken, som den kendes fra folkeskolen, plus alle idrætstimerne og de andre aktiviteter på skolen.

Det betyder, at skemaet i 9. klasse inkluderer dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk eller fransk, biologi, geografi, historie, samfundsfag og kristendomskundskab. Derudover har du nogle frivillige workshops.

Det bliver til rigtig mange skolefagstimer dagligt, og vi forventer, at du har et stort ønske om at forbedre dig fagligt. Udover sporten ønsker vi nemlig at give dig de faglige kompetencer og færdigheder, som ruster dig til en videre ungdomsuddannelse.

Til skolefagstimerne vil du i de fleste af timerne følge den samme basisklasse med elever fra forskellige linjer på efterskolen.

Eleverne i 9. klasse aflægger ved skoleårets slutning FSA-prøver i deres skolefag – dog er nogle af fagene obligatoriske prøvefag, mens andre udtrækkes og derfor ikke nødvendigvis afsluttes med en prøve.

Specialundervisning og vejledning til ordblinde elever
Hjemly idrætsefterskole er ikke en ordblinde efterskole, men vi har en dygtig læsevejleder ansat, som vejleder de ordblinde elever i brugen af hjælpeprogrammer.

I særlige tilfælde kan Hjemly Idrætsefterskole tilbyde støttte i og udenfor undervisningen samt undervisning på et lille hold – men har du massive sociale eller faglige problemer, henviser vi til efterskoler, der har specialiseret sig på det felt.

Spørg på kontoret, om vi i dit tilfælde kan yde den faglige støtte, du har brug for.

10. klasse

I 10. klasse på Hjemly Idrætsefterskole har du følgende skolefag i basisklassen: Dansk, matematik, engelsk og Hjemly-fag.

Derudover har du mulighed for at vælge op til tre valgfag. Dem kan du læse mere om under fanen ‘Valgfag’.

 

Du skal ville lære noget
Når du går i 10. Klasse på Hjemly Idrætsefterskole, skal du have lyst til at lære noget og blive bedre til skolefagene. Eleverne kan ved skoleårets afslutning gå til FS10-prøverne, som er de samme prøver som i folkeskolen.

En hverdag med både det faglige og det sociale blandet godt sammen