Cambridge engelsk

“As loong as I have that I will keep going.”

– Peter Gade

 

Lær Cambridge engelsk på højt niveau

– og få internationalt certifikat i hånden

 

På Hjemly Idrætsefterskole tilbyder vi vores 10. klasses elever undervisning i Cambridge engelsk.

Cambridge engelsk er bedre end engelsk på A-niveau. Det kræver, at du allerede er rigtig god til engelsk og ønsker at styrke det endnu mere.

Internationalt certifikat på efterskole

Cambridge er et anerkendt engelsk universitet, som har skabt en international standard for engelsk på A-niveau. Alle der har certifikatet, kan altså bevise i hele verden, at de kan tale og skrive engelsk på højt internationalt niveau.

Vi underviser under Cambridges fælles curriculum, som er ens i hele verden. Derfor kan du også bruge dit velfortjente certifikat, uanset hvor i verden du er. Faktisk er det præcis den samme eksamen, eleverne tager, uanset om de befinder sig i England, Danmark eller Vietnam.

Cambridge engelsk på Hjemly Idrætsefterskole er noget for dig, hvis du:

  • tager 10. klasse
  • er god til engelsk – og gerne vil blive bedre
  • gerne vil have et internationalt bevis på, at du kan sproget
  • vil styrke dine mundtlige og skriftlige kompetencer
  • måske drømmer om at læse eller arbejde i udlandet på et senere tidspunkt

Vælger du Cambridge engelsk på Hjemly Idrætsefterskole, følger du både den obligatoriske engelskundervisning for 10. klasse med tre lektioner om ugen plus to ugentlige Cambridge-lektioner. Det erstatter desuden en af vores workshops i 10. klasse.

Der er max. 50 pladser på Cambridge-holdet på vores efterskole.

Prisen er 750 kr., som dækker udgifter i forbindelse med eksamen.

Få et højt niveau på engelsk igennem vores undervisning i Cambridge engelsk