Undervisning

Undervisning

På Hjemly Idrætsefterskole er undervisning andet og mere end “bare” skolefagene. I indholdsplanen kan du læse om de enkelte fag m.m., men i virkeligheden adskiller de almindelige skolefag sig ikke så meget fra Hjemly til din nuværende skole.

 

Vi har et par gange om ugen Fortælletime, hvor vi tager aktuelle emner op, vi hører en god historie, vi snakker demokrati og fællesskab. Når vores fortælletimer lykkes, så er det de gange, hvor eleverne går derfra og har fået noget at undre sig over.

En gang om ugen har vi en Sangtime, hvor vi gerne vil lære dig både nye og gamle sange.

Vi har også et fag, der hedder Empowerment en gang om ugen, – det er sammen med din kontaktlærer, hvor vi tager en masse forskellige emner op, – emner som alle skal og kan bidrage til din udvikling som medborger i en global verden.

Desuden får du jo undersving både i køkkenet, hos pedellerne og ikke mindst når du gør rent. På den måde er det faglige kraftig udvidet i forhold til den mere almindelige skole, som du kommer fra.

 

På Hjemly er undervisningen ikke "bare" skolefagene.