Tilmeld dig Hjemly Idrætsefterskole

Du kan tilmelde dig Hjemly Idrætsefterskole ved at udfylde formularen på nedenstående link:

 Betingelser for optagelse

1. Informationsmøde
For at blive optaget på skolen skal ansøgeren besøge skolen til et informationsmøde.

2. Tilmelding- og optagelsesgebyr
Ved tilmelding skal der betales et gebyr på 500 kr.
Er der plads på linjen, skal der betales et optagelsesgebyr på 1.500 kr.
Tilmelding- og optagelsesgebyrer tilbagebetales ikke.

3. Årgang og linievalg
Eleven er sikret optagelse på den ønskede årgang, det ønskede klassetrin og det ønskede liniefag, når skolen har modtaget optagelsesgebyr.
Såfremt der ikke er plads på den ønskede årgang, det ønskede klassetrin og det ønskede liniefag, bliver ansøgeren optaget på venteliste.

4. Skolepenge
Skolepengene dækker: Kost, logi, undervisningsmaterialer, ture arrangeret af skolen herunder en udenlandstur.
Der opkræves 2.000 i ekstra egenbetaling til linjerejser.
Rejser til USA (dans, basket og foldboldpiger) der udgør den ekstra egenbetaling 5.500 kr.
Egenbetalingen fordeles i 11 rater. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til maj.

5. Elevstøtte
Fra skolepengene trækkes den statslige elevstøtte. Den resterende del udgør forældrenes egenbetaling. Den statslige elevstøtte er afhængig af husstandens indkomst 2 år før skoleårets start og antal søskende under 18 år. Skemaet til ansøgning om støtte modtager du fra skolen.

6. Depositum
Der vil blive opkrævet kr. 2.000,- i depositum i april måned året før skoleårets start. Depositum tilbagebetales, når hele skoleåret er gennemført. Ved framelding inden skoleårets start er der et frameldingsgebyr på kr. 2.000,-.

7. Bortfald af pladsen
Skolen er IKKE forpligtet til at fastholde pladsen til dig, såfremt du/dine forældre:

  • Undlader at efterkomme skolens anmodning om nødvendige oplysninger til brug for skolen.
  • Undlader rettidig indbetaling af opkrævede gebyr, depositum og skolepenge.
  • Udebliver fra Info-dag, elevdag eller 1. skoledag.

8. Mislighold
Misligholdelse foreligger hvis:

  • Du overtræder skolens regler.
  • Du undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger.
  • Du i øvrigt udviser en adfærd, der er uforenelig med skoleopholdet.
  • Betalingsbetingelserne ikke overholdes.

Foreligger der misligholdelse, kan du med omgående virkning bortvises.

9. Afbrudt ophold
Udmelder man sig efter 31. maj i det år man starter på efterskolen og før skoleårets udløb, opkræves et gebyr på 3 ugers skolepenge uden tilskud.

10. Erstatning
Du skal erstatte de skader, som du forvolder, bortset fra hændelige skader.
Dine forældre er selvstændigt forpligtet til at erstatte skader forvoldt af dig.

11. Midlertidig afbrydelse af skoleopholdet.
Hvis du tages fri i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde dig. Der ydes IKKE statsstøtte til disse uger. Forældrene skal derfor betale fulde skolepenge.
Undtaget er afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i vigtige familiebegivenheder.

Skolen forbeholder sig ret til ændringer.

Tilmeld dig her