Værdigrundlag

Det vil vi på Hjemly Idrætsefterskole

Hjemly Fri- og Efterskoles overordnede formål er at drive skole, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig livsoplysning. I samspillet mellem fællesskab og individualitet vil vi have en skole, der bygger på:

 

 • et positivt menneskesyn
 • livsglæde
 • ligeværd og med en tro på fremtidens muligheder.

Det får vi ved at give eleverne oplevelser, der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af.

Og ikke mindst ved skabe de gode rammer for eleverne der:

 • der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling
 • hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger
 • der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden
 • for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv
 • der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer

Vi lægger os i slipstrømmen på Grundtvig og Kold
Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker ønsker vi at understøtte eleverne mulighed for selv at søge efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen.

Derfor tilbyder vi en skole, hvis formål gennem tradition og fornyelse er at give eleverne:

 • Faglig kompetence
 • Social kompetence
 • Meningskompetence
 • Forandringskompetence

Hjemlys kerneopgave

Vi vil igennem anerkendende relationer og et trygt fællesskab skabe rammerne for at du kan udvikle dig socialt, fagligt, personligt og sportsligt.

Vi vil gerne måles på vores resultater

Hvert år evaluerer vi os selv, for at vi hele tiden kan blive bedre.

Selvevaluering skoleåret 10/11

Selvevaluering skoleåret 11/12

Selvevaluering skoleåret 12/13

Selvevaluering skoleåret 13/14

Selvevaluering skoleåret 14/15

Selvevaluering skoleåret 15/16

Selvevaluering skoleåret 16/17

Vedtægter

Download vores PDF med vores Vedtægter 2016 – godkendte

Vi skaber de gode rammer for eleverne