Værdigrundlag

Det vil vi på Hjemly Idrætsefterskole

Stk. 6 Værdigrundlaget for Hjemly udtrykkes således:

I samspillet mellem fællesskab og individualitet er vi en institution, der bygger på:

  • et positivt menneskesyn
  • livsglæde
  • ligeværd og med en tro på fremtidens muligheder.

 

Stk. 7 Nærmere formål for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole udtrykkes således:

Vi tilstræber at skabe rammer:

  • der tilgodeser elevernes hele menneskelige udvikling
  • hvor eleverne kan udvikle selvstændighed og lære at tage ansvar for egne handlinger
  • der fremmer den ægte og levende dialog, der sætter etikken i forgrunden
  • for et rummeligt idrætsbegreb, der har fokus på sundhed og giver lyst til, muligheder for og kompetencer til et fortsat idrætsliv
  • der motiverer eleverne til medborgerskab og aktiv deltagelse i demokratiske processer

Med baggrund i Grundtvig og Kolds skoletanker tilstræber vi at give muligheder for elevernes søgen efter sammenhæng, livsorientering og mening med tilværelsen, derfor tilbyder vi en skole, hvis formål gennem tradition og fornyelse er at give eleverne indsigt og evne til at handle.
Vi anser det endvidere for væsentligt, at eleverne får oplevelser, der udvikler deres interesse for den verden, vi er en del af.

 

Hjemlys kerneopgave

Vi vil igennem anerkendende relationer og et trygt fællesskab skabe rammerne for at du kan udvikle dig socialt, fagligt, personligt og sportsligt.

 

Vi vil gerne måles på vores resultater

Hvert år evaluerer vi os selv, for at vi hele tiden kan blive bedre.

Selvevaluering skoleåret 10/11

Selvevaluering skoleåret 11/12

Selvevaluering skoleåret 12/13

Selvevaluering skoleåret 13/14

Selvevaluering skoleåret 14/15

Selvevaluering skoleåret 15/16

Selvevaluering skoleåret 16/17

Selvevaluering skoleåret 18/19

Selvevaluering skoleåret 20/21

Selvevaluering skoleåret 22/23

 

Vedtægter

Download vores PDF med vores vedtægter

Vi skaber de gode rammer for eleverne