Priser & økonomi

Det koster et efterskoleophold på Hjemly 

Skolepenge
For 2022/2023 er skolepengene 2.725 kr. pr. uge i 42 uger.

I skolepengene er indeholdt skilejrskole for alle elever, samt linjelejrskole for alle linjer.

Elever på danselinjen, basketballlinjen og piger på fodboldlinjen skal betale yderligere 4.000 kr., da deres tur til henholdvis USA (dans), New York (basket) og Florida (fodboldpiger) er en uge længere end de andre linjers ture. Fodbolddrengene, håndbold, badminton og løb vil få en ekstrabetaling på 2.000 kr.

Tilmelding og depositum
Tilmelding: Ved tilmelding betales et tilmeldingsgebyr på. Kr. 500,-. Når jeres elev får tilbudt en plads i det ønskede skoleår sendes yderligere en opkrævning på kr. 500,-. Når beløbet er modtaget, har eleven en plads i det pågældende skoleår.

Depositum: Vi beder i skoleåret 2022/23 om 2.000 kr. i depositum, som skal betales senest 1. september året før skoleårets start. Depositummet får I tilbage, når hele skoleåret er gennemført.

Hvis I efter indbetaling af depositum og rejsegebyr alligevel ikke ønsker jeres plads på Hjemly, koster det et frameldingsgebyr på 2.000 kr.

Se Handelsbetingelser her.

Tilskud
Staten giver i nogle tilfælde tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten”.

Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det altså den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

Grundstøtten på 632 kr. pr. uge får alle husstandsindkomster over 875.000 kr. Støtten stiger herfra, jo mindre hustandsindkomsten er, sådan at man får den maksimale støtte på 1.254 kr. pr. uge ved en husstandsindkomst under 350.000 kr.

Betaling: Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 11 rater. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til maj måned.

Individuel elevstøtte
Familier har mulighed for at ansøge skolen om ekstra støtte, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Vi vurderer hver ansøgning om individuel fra gang til gang. Individuel støtte kan eksempelvis være hvis:

  • familien har mere end 1 barn i efterskoleverdenen
  • familien har behov for økonomisk hjælp til betaling af rejsegebyr
  • man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst, der giver maksimum statsstøtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune
  • man er elev fra udlandet – eksempelvis det øvrige Skandinavien eller Sydslesvig
  • man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, hvor vi så kan bevilge ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation
  • den ene forælder kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart eller i løbet af skoleåret.

Afbrudt ophold: Afbrydes skoleopholdet før skoleårets udløb, opkræves et gebyr på tre ugers skolepenge uden elevstøtte.

Se beregningsmodulet på www.efterskole.dk

BEREGN DIN PRIS

Du kan beregne din pris ved at klikke på linket her: Beregn pris.