Priser & økonomi

Det koster et efterskoleophold på Hjemly 

Skolepenge
For 2024/2025 er skolepengene 2.950 kr. pr. uge i 42 uger.

I skolepengene er indeholdt skilejrskole for alle elever.

Fodbolddrengene, håndbold og løb vil få en ekstrabetaling på 2.000 kr. til deres linjerejser. Elever på danselinjen, basketballlinjen, badmintonlinjen og piger på fodboldlinjen har en ekstrabetaling på 7.000 kr., da de rejser uden for Europa.

Tilmelding og depositum
Tilmelding: Ved tilmelding betales et tilmeldingsgebyr på 500 kr. Når jeres elev får tilbudt en plads i det ønskede skoleår, skal der betales et pladsgebyr på 1.500 kr. Når beløbet er modtaget, har eleven en plads i det pågældende skoleår.

Depositum: Vi beder i skoleåret 2023/24 om 2.000 kr. i depositum, som skal betales senest 1. maj året før skoleårets start. Depositummet får I tilbage, når hele skoleåret er gennemført.

Hvis I efter indbetaling af depositum og rejsegebyr alligevel ikke ønsker jeres plads på Hjemly, koster det et frameldingsgebyr på 2.000 kr.

Se Handelsbetingelser her.

Tilskud
Staten giver tilskud til betaling af skolepengene. Det kaldes elevstøtte og er beregnet ud fra “husstandsindkomsten”.

Uanset hvem der er barnets biologiske forældre, er det altså den samlede indkomst i den husstand, hvor barnet har folkeregisteradresse, der afgør, hvor meget I kan få i støtte.

Oplysning om elevstøttetakster kan ses på www.efterskolerne.dk

Betaling: Vi sender opkrævning af forældrebetalingen i 11 rater. Første rate betales i maj måned før skoleårets start, og resten betales fra august til maj måned.

Individuel elevstøtte
Familier har mulighed for at ansøge skolen om ekstra støtte, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Vi vurderer hver ansøgning om individuel fra gang til gang. Individuel støtte kan eksempelvis være hvis:

  • familien har mere end 1 barn i efterskoleverdenen
  • familien har behov for økonomisk hjælp til betaling af rejsegebyr
  • man er eneforsørger med særlige forhold, og med en indkomst, der giver maksimum statsstøtte, og der ikke er anden supplerende støtte fra elevens hjemkommune
  • man er elev fra udlandet – eksempelvis det øvrige Skandinavien eller Sydslesvig
  • man får væsentlige ændrede indkomstforhold i forhold til beregningsåret, hvor vi så kan bevilge ekstra støtte i forhold til den nye økonomiske situation
  • den ene forælder kommer på dagpenge/kontanthjælp forud for skolestart eller i løbet af skoleåret.

Afbrudt ophold: Afbrydes skoleopholdet før skoleårets udløb, opkræves et gebyr på tre ugers skolepenge uden elevstøtte.

Se beregningsmodulet på www.efterskole.dk

BEREGN DIN PRIS

Du kan beregne din pris ved at klikke på linket her: Beregn pris.