Karakterer på samme måde, som i folkeskolen

Eleverne på Hjemly har de samme boglige fag og får karakterer på samme måde, som hvis de gik i folkeskolen.

Du kan se gennemsnittet for tidligere årsgennemsnitskarakter på Undervisningsministeriets hjemmeside årsgennem-snitskarakter

Karaktererne giver et øjebliksbillede af elevernes faglige kompetencer, men det er selvfølgelig bare et gennemsnit. Statistikken siger ikke noget om det 02-tal, som en elev har kæmpet for og arbejdet hårdt for at opnå gennem hele skoleåret. Den karakter vægter vi også højt på Hjemly.

Selvom vi er idrætsefterskole, er det vores mål, at eleverne i løbet af deres år på Hjemly opnår de faglige kompetencer, der kan give dem så gode karakterer, at de kan komme ind på deres ungdomsuddannelse.