Gamle Hjemlyelever

Er du tidligere Hjemly-elev?

Vi holder jubilardag lørdag d. 21. april – åben vores invitation herunder og tilmeld dig gennem det link, som ligger i invitationen.

Måske skulle du kontakte gamle kammerater, så I kan være mange fra din årgang, der møder op

Mange hilsner fra os alle på Hjemly

Rud Nielsen
Skoledirektør

Jubilardag 2017– invitation

Kom og få en hyggelig dag med dine tidligere kammerater