JOBOPSLAG: Vi søger to afdelingsledere med undervisningskompetencer

12. maj, 2021

JOBOPSLAG: Vi søger to afdelingsledere med undervisningskompetencer

Er du nysgerrig på ledelse, og ønsker du samtidig at være en stor del af efterskolelivet med undervisning og tilsyn? Så er du måske det, vi leder efter.

Da vi ændrer vores ledelsesstruktur, søger vi to afdelingsledere som vil være en del af et ledelsesteam bestående af en skoledirektør samt daglig pædagogisk leder af efterskolen.

Vi søger en administrativ leder samt en idrætsleder.

Som administrativ leder vil du stå for lærernes arbejdstid, skemalægning, årsplan, koordination af faciliteter med de øvrige enheder på Hjemly mm.

Som idrætsleder vil du varetage udvikling af vores idrætslinjer, lede idrætsmøderne og være sparringspartner til linjelærerne.

Til lederstillingerne er tilknyttet undervisning og tilsyn og fordelingen forventes at være ca. 50% ledelsesopgaver og 50% undervisnings- og tilsynsopgaver, herunder rejsedeltagelse.

Vi forventer at du:

  • Har erfaring med enten administrative opgaver eller idrætsudvikling.
  • Er nysgerrig på ledelse
  • Er pædagogisk visionær
  • Du inddrager medarbejderne, viser tillid og er empatisk
  • Brænder for efterskoleformen.
  • Møder elever, forældre og medarbejdere med respekt, positive forventninger og en anderkendende tilgang.

Vi tilbyder:

  • Et varmt, harmonisk og humoristisk arbejdsmiljø med både kompetente, engagerede og visionære medarbejdere.
  • Samarbejde med et ledelsesteam, bestående af to ledere på efterskolen og yderligere to ledere på henholdsvis børnehave og friskole.
  • Et ledelsesteam der både arbejder med veldefinerede ansvarsområder og arbejder sammen som et fælles team.
  • En skole der arbejder med en anerkendende pædagogik, som vejen til det gode og forpligtende fællesskab.

Hjemly Idrætsefterskole består af 230 sportsglade unge mennesker og 26 lærere samt pedeller, køkken og administrativt personale.

Du kan læse mere om skolen, vores værdigrundlag samt kerneopgave her: www.hjemly.dk

Kontakt pædagogisk leder Maria Have tlf. 27622993 eller skoledirektør Brian Bastiansen tlf: 40462967 for yderligere informationer.

Tiltrædelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til gældende Organisationsaftale for ledere ved frie grundskole mv. af 16. april 2019.

Ansøgning bilagt CV og eventuelle referencer sendes i en samlet pdf-fil til job@hjemly.dk, mærket henholdsvis Administrativ leder eller Idrætsleder senest tirsdag den 25. maj kl. 12.00.