Indbydelse til afskedsreception for skoledirektør, Rud Nielsen

10. april, 2019

Indbydelse til afskedsreception for skoledirektør, Rud Nielsen

Bestyrelsen for Hjemly Fri- og Idrætsefterskole vil gerne indbyde skolekredsen, medarbejdere, tidligere medarbejdere, samarbejds- og forretningspartnere, Ruds personlige relationer, venner og familie til at hilse af med Rud,

Fredag den 10. maj kl. 15.00 på Hjemly.

Rud går på pension efter 17 udviklende og indholdsrige år på Hjemly. Bestyrelsen vil gerne takke Rud for hans store engagement og indsats gennem hans tid på skolen, og vi håber meget, at du/I har tid og lyst til at være med til at festliggøre dagen.

På bestyrelsens vegne
Charlotte Schroll - bestyrelsesformand